Jesteśmy regionalnym dystrybutorem oleju opałowego Lotos Red grupy Lotos.

Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED 0,1 powstał w najlepszych na świecie laboratoriach, a przy jego tworzeniu wykorzystano najnowsze osiągnięcia przemysłu naftowego. Utrzymanie niezwykle wysokich parametrów jakościowych tego oleju jest możliwe dzięki Zintegrowanemu Systemowi Zarządzania Grupy LOTOS, zgodnemu z wymogami norm ISO 9002, ISO 14001 oraz DIN 51603-1. Od 2008 roku maksymalna zawartość siarki w oleju napędowym do celów opałowych na poziomie 0,10% masy stała się normą europejską. Niska zawartość siarki wydłuża żywotność urządzeń grzewczych i przynosi istotne korzyści dla środowiska. Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED spełnia wszystkie wymagania określone normami europejskimi. Niezwykle ważną cechą oleju napędowego do celów opałowych LOTOS RED jest jego temperatura zapłonu, która wynosi 56°C. Dzięki temu olej RED jest produktem, który zalicza się do najwyższej III klasy bezpieczeństwa produktów naftowych.

 Specyfikacja:
Gęstość w 15ºC, max, kg/m3 860;
Wartość opałowa, min, MJ/kg 42,6;
Temperatura zapłonu, min, ºC 56;
Lepkość kinematyczna w 20ºC, max , mm2/s 6,00;
Temperatura płynięcia, max, °C -20;
Zawartość siarki, max, % ( m/m ) 0,10;
Barwa czerwona;
Znacznik, min, mg/l 6,0.

Olej opałowy jest używany przede wszystkim do celów grzewczych, do zasilania kotłów olejowych. Prawie identyczny w stosunku do oleju napędowego, jest sztucznie barwiony, by umożliwić jego łatwe odróżnienie. Wynika to z tego, że oba te paliwa są obciążone różnymi podatkami.Otrzymywany jest przez rafinację ropy naftowej i składa się z węglowodorów o 14-20 atomach węgla: C14H28, C15H30, C16H32, C17H34, C18H36, C19H38, C20H40. Podczas rafinacji, olej opałowy skrapla się w temperaturze 250-350°C, niższej niż cięższe (> C20) węglowodory (wazelina, parafina), które skraplają się w 340-400°C, jednocześnie wyższej niż nafta (160-250°C).

Korzyści wynikające ze stosowania Oleju opałowego to między innymi:
wysoka wydajność i ekonomiczność;
niska zawartość siarki;
prosta obsługa instalacji grzewczej;
większa wydajność instalacji grzewczej;
bezpieczeństwo użytkowania, dzięki wysokiej temperaturze zapłonu;
dostępność.