Karta Dużej Rodziny

 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 

 

Oto zniżki, na jakie mogą liczyć posiadacze karty:

- 10 groszy brutto na litr przy zakupie paliw ON i Pb
- 30% na myjni
- 5% na zakupy w sklepie

 

Więcej informacji o Karcie na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny