Petrol Hawen

KOMUNIKAT W SPRAWIE SPRZEDAŻY OLEJU OPAŁOWEGO

W związku z wejście w życie nowych zasady obrotu paliwami opałowymi (olejami opałowymi do celów grzewczych) od 01.04.2020 nabywca paliw opałowych do potwierdzania przeznaczenia tych paliw będzie wykorzystywać elektroniczny system SENT - zamiast tak jak dotychczas składania sprzedawcy papierowych oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych olejów opałowych do celów grzewczych. Po 01.04.2020 bez dokonania odpowiedniego zgłoszenia nie będzie możliwości zakupu paliw opałowych, bowiem każdy sprzedający odmówi dostarczenia tych wyrobów do niezarejestrowanego klienta.
Dlatego też Państwo jako kupujący olej opałowy (zarówno prowadzący działalność jak i osoby fizyczne), są zobowiązani do dokonania uproszczonej rejestracji akcyzowej przy wykorzystania formularza AKC-RU, by otrzymać status zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego – jeśli olej opałowy jest odsprzedawany dalej.


Zgłoszenia trzeba obowiązkowo dokonać do końca marca 2020 roku.
Każdy kupujący na potrzeby własne olej opałowy od 01.042020 musi dysponować już potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia zawierającym min. numer identyfikacyjny miejsca położenia urządzeń grzewczych, a w przypadku urządzeń grzewczych niestacjonarnych – numer identyfikacyjny urządzenia!

Rejestracji akcyzowej urządzenia przy wykorzystaniu formularza AKC-RU można dokonać:
  • na Portalu PUESC lub na Portalu Podatkowym, przesyłając zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU.
  • w najbliższym urzędzie skarbowym, gdzie pracownicy pomogą wypełnić elektroniczny formularz AKC-RU,
  • przez złożenie zgłoszenia AKC-RU w urzędzie skarbowym w wersji papierowej

Druk AKC-RU/AKC-ZU – w załączeniu.

Link do przesłania zgłoszenia na PUESC: puesc.gov.pl

Materiały informacyjne – w załączeniu.

W razie pytań bardzo prosimy o kontakt.