Petrol Hawen

OD 01.09.2020 r. NIE JEST MOŻLIWA SPRZEDAŻ I NABYCIE OLEJU OPAŁOWEGO PRZEZ PODMIOTY NIEZAREJESTROWANE.

Od 1 września 2020 r. nie jest możliwa sprzedaż i nabycie oleju opałowego przez podmioty niezarejestrowane.

Ministerstwo Finansów przypomina, że 31 sierpnia 2020 r. upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe i podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych.
  • Sprzedawcy i nabywcy zobowiązani są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU, aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców).
  • Obowiązek rejestracji obejmuje również osoby fizyczne oraz podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej np. gminy.

Rejestracji dla potrzeb obrotu lub zużycia paliw opałowych można dokonać:

W przypadku podmiotów, które rozpoczęły proces rejestracji elektronicznej, ale nie podpisały wniosku AKC-RU podpisem kwalifikowanym, podpisem celnym, profilem zaufanym lub danymi autoryzacyjnymi (kwotą przychodu z zeznania PIT za 2018 rok), w celu dokończenia rejestracji konieczne jest przedstawienie dokumentu tożsamości we właściwym urzędzie skarbowym. Autoryzacji takiej należy dokonać w terminie 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku AKC-RU.

Prawidłowa rejestracja kończy się otrzymaniem potwierdzenia rejestracji uproszczonej – AKC-PR/U. W przypadku braku możliwości kontynuowania rozpoczętego procesu rejestracji, niezbędne jest ponowne dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego.

Podstawa prawna: Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1556).

Źródło: Ministerstwo Finansów i paliwa.pl